Amicus_logo Temida

Strona w przebudowie. Zapraszamy w styczniu 2014 r.

 
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, która odbywała się w dniach 16-17 września br. w Toruniu.

 
W 2013 roku patronat honorowy nad konferencją objęli:
  • prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • prof. dr hab. Roman Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW - Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • adw. Andrzej Zwara - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
  • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia
  • prof. dr hab. Andrzej Tretyn - Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • prof. dr hab. Józef Stawicki - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu,
  • dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Patronat medialny sprawuje: Forum Akademickie, Palestra i Wolters Kluwer Polska S.A.
 
Aktualnie trwają prace nad tomem pokonferecyjnym. Termin nadsyłania referatów został zakreślony na dzień 15 listopada br., a wydanie planowane jest na przełom grudnia br. i stycznia 2014 r.

Poniżej prezentujemy publikację pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, która była prezentowana podczas konferencji.