Amicus_logo Temida

Doświadczenia poprzednich edycji ukazały złożoność i wieloaspektowość problematyki świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Toruńska konferencja, wyróżniająca się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, stanowi ważne forum wymiany myśli oraz stwarza uczestnikom możliwość podniesienia kwalifikacji. W konferencji - w roli wykładowców dotychczas wystąpili:

  • sędziowie sądów administracyjnych: dr Wiesław Czerwiński, Jarosław Wichrowski i Joanna Brzezińska;

  • prawnicy: dr Monika Stachowiak-Kudła, Marcin Chałupka, Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski, Adam Szot, Piotr Pokorny, dr Małgorzata Szalewska, dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Michał Leciak.

Rokrocznie grono wykładowców powiększa się o nowe osoby. Od 2013 r. wspiera nas Piotr Majewski - wysokiej klasy specjalista z zakresie zasad obliczania dochodu. Wraz z III edycją konferencji ( 2014 r.) wprowadzono formułę wykładu otwierającego nasze przedsięwzięcie - od samego początku aktualne sprawy z zakresu pomocy materialnej na kanwie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracji prezentował Pan prof. Jan Paweł Tarno.

 

Kadra V Ogólnopolskiej Konferencji 2016 to m.in.

  • prof. Jan Paweł Tarno - kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego Uniwersyetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeden z największych znawców tytułowej problematyki; autor i współautor ponad 170 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos);

  • dr Sebastian Gajewski - absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym; autor publikcji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym m.in. artykułów nt. postępowania w przedmiocie przyznania środków w ramach programu "Diamentowy grant";

  • mgr Aleksander Jakubowski - asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym m.in. artykułów nt. statusu prawnego studentów i doktorantów; współredaktor (wraz z Prof. Aleksandrą Wiktorowską) publikacji pt. Prawo nauki. Zagadnienia wybrane.

  • dr Michał Leciak - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Rzecznik ds. Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Studentów i Doktorantów UMK w Toruniu, radca prawny, Członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu;

  • mgr Piotr Majewski - ekspert w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych odnoszących się m. in. do liczenia dochodu rodziny, współpracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; brał udział w pracach legislacyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, w tym odnoszących się do kategorii dochodu oraz sposobu liczenia dochodu, a także dokumentacji potwierdzającej uzyskiwane dochody;

  • mgr Jacek Pakuła - prawnik na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji poświęconej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, autor artykułów i publikacji z zakresu szkolnictwa wyższego.

  • dr Małgorzata Szalewska - radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, specjalizuje się w problematyce postępowania administracyjnego

  • mgr Piotr Szumliński - radca prawny, kierownik Działu Nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca szkoleń z zakresu pomocy materialnej, tworzenia aktów prawnych, odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.