Amicus_logo Temida

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantow,

Toruń 6-8 czerwca 2016 r.

zasady uczestnictwa

 

  1. Rejestra trwa od dnia 5 kwietnia 2016 r. do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do dnia 23 maja 2015 r. do godz. 15.00.
  2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie konferencji (formularz). Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy zgłaszającym a Organizatorem konferencji.
  3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
  4. Po uzyskaniu potwierdzenia wraz z informacją w przedmiocie płatności uczestnik w terminie do dnia 31 maja 2016 r. winien uiścić należną opłatę.
  5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie do 24 maja br. (uczestnik nie poniesie wtedy żadnych kosztów); rezygnacja w terminie do dnia 25 maja br. – uczestnik ponosi 30% kosztów według opcji zaznaczonej w formularzu.
  6. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do dnia 27 maja br., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić na adres: fpm.umk@gmail.com - po jej wpłynięciu zostanie przesłane w ciągu 24 godzin potwierdzenie rezygnacji.
  7. Nieodwołanie zgłoszenia oraz nieobecność w dniu konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  8. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna – wskazana przez zgłaszającego – osoba na warunkach zakreślonych podczas zgłoszenia. Dopuszcza się zmianę określonych warunków na inny wariant, jeżeli nie ma przeciwskazań organizacyjnych za zgodą Organizatora. W tym wypadku należy skontaktować się z Organizatorem.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.
  10. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc przez zakończeniem rejestracji, dopuszcza tworzenie listy rezerwowej - a w miejsce zwolnione wstępuje osoba z listy rezerwowej według pozycji na tej liście.