Amicus_logo Temida

 

Szanowni Państwo,

za nami piąta edycja konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
W dniach 6-8 czerwca 2016 r. w hotelu Toruń Mercure Centrum w grupie ponad 120 osób reprezentujących uczelni i instytuty naukowe PAN z całej Polski omawiano zagadnienia związane z pomocą materialną.
Odnotowania wymaga fakt, że patronat nad konferencją objęli:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - Pan Prof. Marek Zirk-Sadowski;
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pan Dr Jarosław Gowin;
Prezes Polskiej Akademii Nauk - Pan Prof. Jerzy Duszyński;
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - Pan Prof. Wiesław Banyś;
Prezes Najwyższej Izby Kontroli - Pan Krzysztof Kwiatkowski;
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Piotr Całbecki;
Prezydent Miasta Torunia - Pan Michał Zaleski;
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - Pan Prof. Arkadiusz Lach.

Zgodnie z przyjęta tradycją, do udziału w charakterze prelegentów zaprosiliśmy eksperów, na co dzień związanych z tytułową problematyką. Wykład otwarcia wygłosił Pan Prof. Jan Paweł Tarno z Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracynego orzekający m.in. w sprawach z zakresu pomocy materialnej - jeden z najwybitniejszych znawców tytułowej problematyki.

Uczestnicy, pracownicy i członkowie komisji stypendialnych, w grupach omawiali poszczególne zagadnienia sektorowe, składające się na całość problematyki stypendiów i zapomog przyznawanych na podstawie art. 173 i 199 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dodatkowo, w grupie kierowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej podjęto dyskuję wokół pożądanego kierunku zmian.

Wskazać również należy na miejsce konferencji - położony w centrum Torunia hotel Mercure. Dogodne warunki służyły nawiązaniu dyskusji i wymianie doświadczeń przez osoby na co dzień zajmujące się pomocą materialną.

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział i w odpowiedzi na zapewnienia o udziałe w edycji 2017 roku już teraz informujemy o terminie 12-14 czerwca 2017 roku.

Do zobaczenia!
Jacek Pakuła