Amicus_logo Temida

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w seminarium pt. Prawne i praktyczne aspekty obsługi studentów zagranicznych, które odbędzie się w Toruniu w dniu 15 maja 2015 r.
Tytułowa problematyka wpisuje się w aktualne przeobrażenie systemu szkolnictwa wyższego. Chodzi tu zarówno o spadek liczby studentów krajowych, jak i przełożenie liczby studentów cudzoziemców na dotację ministerialną. Wreszcie, umiędzynarodowienie studiów wpisuje się bogactwo kultury akademickiej. Tym samym dziś internacjonalizacja staje się jednym z priorytetowych kierunków działalności szkół wyższych.
Zaproszenie do udziału w roli prelegenta przyjął Pan Tomasz Lewiński, członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, znawca tytułowej problematyki.
Serdecznie zapraszamy!

Pobierz folder
Rejestracja tutaj!