Amicus_logo Temida

 


 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 sierpnia br. obecna strona internetowa zostanie wyłączona. Dotychczasowe informacje, jak i bieżąca aktualizacja, dostępne będą pod nowym adresem, tj.: www.fpm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!


Aktualności

Wolters Kluwer - LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka partnerem medialnym!
2014-02-03
Wkp_300 px
Z przyjemnością informujemy, że renomowane wydawnictwo Wolters Kluwer objęło patronatem medialnym realizowane przez nas projekty.   Tym bardziej więc polecamy program LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Jest on dedykowany szkołom wyższym, instytutom naukowo-badawczym, bibliotekom szkół wyższych i ośrodków naukowo-badawczych, a także osobom związanym zawodowo ze...
Prof. Beata Przyborowska kierownikiem naukowym konferencji pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyzszego 2014!
2014-02-01
Logo umk - złote
Z radością informujemy, że Pani dr hab. Beata Przyborowska. prof. UMK wyraziła zgodę na objęcie funkcji kierownika naukowego konferencji pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, która odbedzie się we wrześniu 2014 r.   Pani prof. B. Przyborowska jest pracownikiem naukowym w Katedrze Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu....
Prof. Agnieszka Skóra opiekunem merytorycznym konferencji z zakresu pomocy materialnej!
2014-01-14
Temida2
Uprzejmie informujemy, że opiekunem merytorycznym konferencji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów została Pani dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UMK - Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu.   Pani prof. A. Skóra jest autorką m.in. książek pt. Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym (Gdańsk 2002) i...
Patronat medialny kwartalnika Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu!
2014-01-06
Pbps baner 02
Uprzejmie informujemy, że kwartalnik Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu objął patronatem medialnym III Ogólnopolską Konferencją Szkoleniową "Pomoc materialna dla studentów i doktorantów", która odbędzie się w Toruniu w czerwcu br. Kwartalnik Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu to czasopismo naukowe poświęcone m.in. prawnym aspektom budżetu...
Publikacja pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego 2013 wyróżniona przez Forum Akademickie
2013-11-30
Fa 12 2013
Uprzejmie informujemy, że w miesięczniku Forum Akademickie nr 11/2013 ukazała się recenzja Aleksandry Urbańczyk publikacji pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Jednocześnie nasz tytuł został uznany za książkę miesiąca.
O pomocy materialnej na kanwie wyroku TK z dnia 5 listopada br. - w Rzeczpospolitej
2013-11-28
Rzeczpospolita 28.11.2013
Uprzejmie informujemy, że w dzienniku Rzeczpospolita, w dziale Opinie i analizy prawne, z dnia 28 listopada 2013 r. ukazał się tekst Jacka Pakuły pt. Nie zmienia się reguł w trakcie gry. Artykuł stanowi komentarz do wyroku TK z dnia 5 listopada 2013 r. W ocenie J. Pakuły wyrok TK powinien być przyczynkiem do podjęcia szerszej debaty na temat zmian w wadliwym systemie pomocy materialnej....
Patronat Rektora Wiesława Banysia - Przewodniczącego KRASP-u
2013-11-08
Krasp_znak_litery
Z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym obu naszych konferencji organizowanych w 2014 r.: III Ogólnoposkiej Konferencji Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i...
W oczekiwaniu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sonda w DGP
2013-10-29
Dgp 29.10.2013
Dziennik Gazeta Prawna w dniu 29 października br. opublikował sondę w przedmiocie oceny przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Chodzi tu o ograniczenie wprowadzone w art. 184 ust. 4 i 5 p.s.w, zgodnie z którym osoba, która odbywa studia na kilku kierunkach ma prawo do stypendium tylko na jednym z nich, a także gdy osoba ukończyła pierwsze studia - nie ma prawa do...
Recenzja publikacji pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (...)
2013-10-25
Fa 10 2013
Uprzejmie informujemy, że w mięsieczniku Forum Akademickie nr 10/2013 ukazała się recenzja autorstwa Pawła Raźnego publikacji Jacka Pakuły pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych. Zbiór aktów prawnych z wprowadzeniem.
Patronat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
2013-10-01
Temida2
Z początkiem roku akademickiego uprzejmie informujemy, że dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu wyraził zgodę na objęcie patronatem organizowanych w 2014 roku konferencji: szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (czerwiec) i naukowej pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego...

Nadchodzące wydarzenia