Amicus_logo Temida

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym wydaniu (23 kwietnia 2015 br.) ukazał się wywiad Pani red. U. Miroskiej-Łoskot z J. Pakułą pt. System stypendialny wymaga zmian, ale nie rewolucji - poświęcony czwartej edycji toruńskiej konferencji szkoleniowej z pomocy materialnej.
Oczywistym jest, że system należałoby uprościć chociażby poprzez jednoznacze rozstrzygnięcie niektórych wątpliwości co do rozumienia przepisów prawnych. Nie trzeba jednak wcale wyprowadzać pomocy materialnej ze szkół wyższych (np. do MOPS-ów). Same przesłanki otrzymywania poszczególnych świadczeń należałoby poddać rewizji, co nie oznacza jednak, że tylko jeden model pomocy materialnej jest właściwy. Niewątpliwie, ma swoje zalety system oparty o jedno świadczenie socjalne-naukowe (łączące w sobie oba dotychczasowe stypendia), jak również dotychczasowy podział na świadczenia socjalne i motywujące do nauki (jako dwa odrębne stypendia).
Model pomocy materialnej oparty jest dziś na świadczeniach bezzwrotnych, a kredyty i pożyczki studenckie nie cieszą się wielką popularnością. Wynika to jednak z wielu czynników i samo tylko przeniesienie ciężaru z systemu bezzwrotnego na pomoc zwrotną nie usprawni systemu, a raczej doprowadzi do jego wyeliminowania. Nie chodzi tu więc o zaoszczędzenie w budżecie państwa 1,5 mld złotych, ale o racjonalne ich wydatkowanie i rzeczywistą pomoc dla osób jej potrzebujących.