Amicus_logo Temida

IV edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce pomocy materialnej dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 1-3 czerwca br.
Udział w konferencji weźmie 100 osób reprezentujących szkoły wyższe i instytuty naukowej Polskiej Akademii Nauk z całej Polski.
Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy; wykład otwarcia wygłosi Pan Prof. Jan Paweł Tarno - sędzia NSA, jeden z najwybitniejszych znawców tytułowej pomocy. Tegoroczny program wzbogacono m.in. o referat dot. obowiązkom pracowniczym osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z udzielaniem pomocy materialnej studentom i doktorantom, który wygłosi Pani dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz.