Amicus_logo Temida

Uprzejmie informujemy, że w roku jubileuszu 70-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu z inicjatywy Dziekana Prof. Tomasza Justyńskiego zapraszamy do udziału w kolejnych seminariach poświęconych prawnym aspektom szkolnictwa wyższego, które odbędą się w Toruniu w październiku br. Najbliższe szkolenia obejmują następującą tematykę:

Do udziału zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych i  jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk: rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej, członków komisji dyscyplinarnych i  sądów koleżeńskich, pracowników administracyjnych, osoby wykonujące funkcję obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym oraz inne osoby zainteresowane tytułową problematyką.
Wskazać w tym miejscu należy na wyróżniki naszych przedsięwzięć. Seminaria charakteryzują się najwyższą jakością, a przy tym umiarkowaną ceną w porównaniu z ofertami podmiotów komercyjnych. Realizujemy akademicką misję upowszechniania wiedzy, a nie chęć zysku. Program każdego ze spotkań uwzględnia praktyczny wymiar zagadnienia; przewidziano również czas na dyskusję i pytania. Zaletą jest niewielka liczebność grupy szkoleniowej (liczba miejsc jest ograniczona).
Dodatkowe informacje (kliknij tutaj)
Zapraszamy do udziału!